10 december 2019
Geplaatst door christianne

De Gemeente Utrecht heeft samen met bewoners, professionals en ondernemers in Overvecht de wijkaanpak "Samen voor Overvecht" ontwikkeld. Wellicht hebben jullie gehoord van het plan van de Versnelling van Overvecht, deze wijkaanpak is hier een vervolg op. Onder de Versnelling van Overvecht is de afgelopen drie jaar door de gemeente, bewoners en maatschappelijke partners gewerkt aan het vergroten van de leefbaarheid en veerkracht van Overvecht en haar bewoners.

De aanpak van de Versnelling wordt nu versterkt en uitgebreid naar een brede wijkaanpak. Kansen voor Overvecht staan centraal in deze aanpak. Een initiatief waar DeBuurt ontzettend blij mee is, want het biedt prachtige kansen voor de toekomstig van Overvecht waar DeBuurt een belangrijke rol in wil spelen. 

De aanpak gaat over:

 • wonen, leefomgeving en buurten
 • veiligheid
 • welzijn en gezondheid
 • meedoen (werk, scholing, ondernemerschap)

Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samenleven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.

Bij Samen voor Overvecht hoort een actieprogramma en dat ziet er als volgt uit:

 • hoe we werken aan onze ambities en kansen
 • welke stappen zijn gezet
 • welke initiatieven in 2020 gaan lopen

Wil je het hele actieprogramma lezen? Klik hier

Samen voor Overvecht bundelt krachten met bewoners en partners van Overvecht die het verhaal van Overvecht vertellen. En meedenken met de plannen voor Overvecht en de ontwikkeling van de wijk. Het actieprogramma is op 6 december 2019 naar de Raad verstuurd.

Daarnaast is er ook een ambitieprogramma opgesteld, deze houdt in:

 • wat we willen bereiken
 • welke kansen er in de wijk liggen
 • hoe we op de lange termijn werken aan de wijk
 • hoe we communiceren over Overvecht en de wijkaanpak

Wil je dit ambitieprogramma ook lezen? Klik dan hier

Voor verder informatie kun je de site van de Gemeente Utrecht raadplegen.

 Delen: