7 september 2020
Geplaatst door christianne

Twee mensen die Overvecht op hun duimpje kennen: Cor Mulder (75) en Demi Jolen (28). Ze zijn actief in de wijk, ieder op hun eigen manier. Waarbij Cor al actief is in de wijk sinds de beginperiode van Overvecht 60 jaar geleden, is Demi heel ambitieus met de toekomst- plannen voor Overvecht. Een mooi span om mee in gesprek te zijn over DeBuurt!

Demi is werkzaam voor ‘Samen voor Overvecht’ in de rol van bewonersverbinder. Ze heeft inmiddels mooie stappen gezet met het opzetten van een netwerk van 50 wijkambassadeurs die allemaal hun verhaal laten horen in Overvecht. Cor Mulder geeft aan: ‘Het is prachtig werk wat Demi doet. Er zijn zoveel ambitieuze mensen in Overvecht die het verschil maken voor de wijk, daar moet echt naar geluisterd worden.’

Veel veranderingen door de tijd heen

Cor gaat verder: ‘Ik woon 53 jaar in Overvecht. Ik heb veel veranderingen meegemaakt, zo zijn er ‘huiskamers’ in de wijk bijgekomen waar buurtbewoners binnen kunnen lopen voor een gezellig kopje koffie. Er werden op sociaal gebied talloze initiatieven uitgerold, neem bijvoorbeeld het ‘Plan Einstein’. Dat was in 2016 een belangrijke nieu-we plek in Overvecht waar ik best mijn bedenkingen bij had. Maar kijk nu wat het geworden is! Ik ben inmiddels van mening dat je van dit soort initiatieven, waar De- Buurt een voorbeeld van is, nooit genoeg kunt hebben.’

DeBuurt is inspirerend voor iedereen in Overvecht

Demi voegt daaraan toe: ‘Met DeBuurt hebben we ook wel een heel inspirerend initiatief voor Overvecht. Ik vind het mooi dat er niet alleen maar woningen worden gebouwd, maar dat het ook een plek van de wijk Overvecht wordt. DeBuurt moet voor een bepaald evenwicht zorgen straks. Ik denk ook dat de ligging van DeBuurt daar positief aan bijdraagt! Zo vlakbij het winkelcentrum. Je doet je boodschapjes, jong of oud en neemt even een kijkje in DeBuurt. Je bent er dan toch! 

Horeca in DeBuurt

We hopen allemaal dat de DeBuurt een culturele plek wordt en dat er ook een horecagelegenheid komt. Dan hebben wij er in Overvecht weer een gave nieuwe plek bij om elkaar te ontmoeten en zelfs te werken! DeBuurt zal in dat opzicht iedereen verrassen! Het is juist het concrete aanbod van activitei- ten wat mensen positief doet veranderen in hun mening over Overvecht.’

Demi en Cor zijn beiden enthousiast. Ze hopen voor- al dat DeBuurt de mensen uit Overvecht en Utrecht dichter bij elkaar brengen. ‘Wij kunnen niet wachten tot de opening’, aldus Demi en Cor uit Overvecht.Delen: