19 mei 2020
Geplaatst door christianne

Overvecht is uniek en daar zijn we met zijn allen maar wat trots op! Maar onze wijk vraagt met haar sterke kanten én uitdagingen om specifieke acties om de saamhorigheid te vergroten. Daarbij zijn gezamenlijke taal en waarden belangrijk waarmee we aan elkaar duidelijk maken wat we denken en vinden en daardoor kunnen we problemen die op ons pad komen samen oplossen.

Op deze website hebben we al meer verteld over 'Samen voor Overvecht'. Klik hier voor de blog. Maar wist je ook dat 'Samen voor Overvecht' de 'Overvecht principes' heeft ontwikkeld? Deze zijn voortgekomen uit gesprekken tussen bewoners, professionals en de gemeente die samen met elkaar werken aan de wijkaanpak 'Samen voor Overvecht'. Maar wat houden die eigenlijk in?

1. Het perspectief van bewoners en ondernemers staat centraal

Wij zijn vanuit 'Samen voor Overvecht' continu in gesprek met bewoners en ondernemers en stellen hoe zij Overvecht ervaren centraal in wat we bedenken en doen. Wij vragen naar hun behoeften en waar zij kansen zien, nodigen hen uit om zelf initiatieven te ontwikkelen, betrekken hen bij onze plannen, communiceren over onze acties, bespreken met hen de resultaten en de ontwikkeling van de wijk en sturen bij waar nodig.

2. Wij denken en handelen vanuit mogelijkheden

Wij kiezen voor een positieve benadering en zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om onze ambities voor Overvecht te realiseren. Wij onderkennen de problemen van de wijk, maar zien deze als uitdagingen en ontwikkelen samen vernieuwende en duurzame oplossingen. 

3. Alle inzet is gericht op het realiseren van meerdere ambities tegelijk

Wij werken integraal door samen activiteiten te ondernemen die altijd aan minimaal twee van onze vijf ambities bijdragen:

  • Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
  • Perspectief voor de jeugd versterken
  • Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
  • Meedoen en ondernemerschap
  • Veilige buurten

4. Wij laten verbetering zien (plek/kans/coalitie)

Wij maken letterlijk zichtbaar dat Overvecht verbetert door op fysieke plekken in de wijk in coalities aan concrete kansen te werken en jaarlijks de voortgang te monitoren.

5. Wij dragen de kracht van de wijk en onze resultaten met trots uit

Wij zetten communicatie strategisch in als instrument voor verandering. Wij communiceren positief over Overvecht om het imago van de wijk te versterken en bewoners en professionals te verleiden om bij te dragen aan onze wijkaanpak.

Ook tijdens de Coronatijd is het hartverwarmend om te zien hoe bewoners en organisaties zich met geweldige initiatieven inzetten om ouderen en kwetsbare wijkbewoners te helpen. Wij zijn blij met alle initiatieven die in de wijk bestaan en zien dat ook terug in de resultaten.

Jaarlijks rapporteert Wijkbureau Overvecht in het voorjaar over de voortgang op de ambities en kansen, de behaalde resultaten en de stappen die dit jaar in overvecht gezet zijn. Wil je dit rapport lezen? Klik dan op deze link. 

Vanuit DeBuurt verwachten wij, na de oplevering, zeker bij te dragen aan bovenstaande vijf punten. Onze ambitie is om in ieder geval een actieve partij te worden binnen de samenleving van Overvecht!  Delen: