14 juni 2019
Geplaatst door christianne

Naast haar studie “Geschiedenis van Politiek en Maatschappij” aan de Universiteit Utrecht is Eef Brands vice-voorzitter van Studentenunie VIDIUS. Samen met haar mede-bestuursleden werkt zij aan “de ideale studentenstad” Utrecht. Gemeentezaken en huisvesting zijn pijlers van haar bestuursfunctie: zij behartigt de belangen van alle studenten als het gaat om hun woonwensen. Precies daarom is zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de NPD-strook.

Eef vertelt: “naast DeBuurt wordt straks een prachtige studentenflat gebouwd. En ondanks dat de studentenflat náást de drie woontorens van DeBuurt staat, voelen we ons verbonden met DeBuurt”.

“Mijn voorganger Siebren Teule stond aan het begin van de ontwikkeling van de NPD-strook. Hij was lidvan de aanbestedingscommissie die onder andere adviseerden over het ontwerp van de drie woontorens en de studentenflat. Naast het belang van de studenten en hun nieuwe studentenflat, vond Siebren het erg belangrijk dat zowel de woontorens als de studentenflat op de begane grond goed toegankelijk zijn voor bewoners, maar ook voor omwonenden en bezoekers. Hiermee worden het niet alleen op zichzelf staande woonblokken, maar vooral plekken waar mensen kunnen wonen én leven.” 

“Siebren adviseerde daarnaast over mobiliteit - wie kan op welke manier naar de woontorens en flat komen? Zijn er genoeg fietsplekken, maar ook autoplekken en is er busvervoer? Dat is natuurlijk iets waar alle woontorens profijt van hebben. En ook vond hij het belangrijk dat mensen in Overvecht mee mochten denken over de toekomst van deze plek. De inzichten van de buurtbewoners hebben zelfs geleid tot een aantal veranderingen in het ontwerp van de woontorens!”

Eef gaat verder: “ik sluit mij volledig aan bij Siebren. Vooral het open karakter van de Superplint vinden we erg prettig. Het is gewoon heel tof dat de openbare ruimtes gedeeld kunnen worden! Toen ik hoorde dat de Superplint ruimte biedt voor kunstenaars en startende ondernemers moest ik meteen aan de studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht denken. Ik weet dat veel studenten bezig zijn met startups. DeBuurt gaat studenten straks hele mooie kansen bieden, er zijn veel verenigingen die in de Superplint kunnen participeren. En daarnaast vinden we het fantastisch dat alle leeftijden hier samenkomen: vooral de studenten, die hier gedwongen worden uit hun eigen bubbel te komen en ouderen gaan elkaar hier overdag ontmoeten!”  

“Wij vinden het als VIDIUS ontzettend goed en leuk dat we al jarenlang bij de ontwikkeling van de NPD-strook betrokken zijn. Er zijn weinig projecten waarbij studenten zo erg bij de community worden betrokken. Een dergelijke kans krijgen we niet zo vaak.Delen: