6 juni 2019
Geplaatst door christianne

Rein Sohilait is gepokt en gemazeld in het organiseren van denkkracht, draagkracht én daadkracht in verschillende steden in Nederland. Zo ook in Utrecht. Hij zet zich in voor het ‘Maatschappelijk Netwerk Utrecht’ (MNU). Dat is een netwerk dat verschillende Utrechtse organisaties bij elkaar brengt die allemaal als doel hebben om de maatschappij te ondersteunen waarbij het belang van de Utrechters voorop staat. Hij is in dit netwerk actief voor de adviescommissie ‘Saluti’ wat het Utrechtse College van Burgemeester en Wethouders adviseert op het gebied van diversiteit.

Rein vertelt: “Mijn rol tijdens het aanbestedingstraject van de NPD-strook lag op het vlak van wonen. De wens van de gemeente was om hier diversiteit in aan te brengen op deze plek in Overvecht. Maar de belangrijke vraag was welke woonbehoeftes er in de wijk zijn en welke doelgroepen in aanmerking komen om op deze plek te wonen? Om een antwoord op deze belangrijke vragen te krijgen heeft de gemeente een initiatievenmarkt samen met MNU georganiseerd. Bewonersinitiatiefgroepen konden hun woonwensen presenteren aan de projectontwikkelaars die meededen in het aanbestedingstraject.”

Rein gaat verder:“Ik was in mijn rol bij het MNU een belangrijke schakel tussen de gemeente en de wijkinitiatieven op het vlak van diversiteit in wonen. Denk daarbij aan onder andere ouderenhuisvesting, levensloopbestendige woningen en het zorgcomponent in DeBuurt. Op de initiatievenmarkt zijn pitches gehouden met aandacht voor specifieke woonzorggroepen. En uit de pitches bleek dat een mix van middeldure huurwoningen voor starters op de woningmarkt en zorgbehoevende oudereneen goede balans bleek voor de woningen in DeBuurt. Projectontwikkelaar AM heeft haar plannen hier perfect op afgestemd!”

“Niet alleen de diversiteit in wonen en woningen is belangrijk in DeBuurt. Overvecht kent veel enthousiaste, actieve inwoners.Als je dus kijkt naar het plan van DeBuurt wat is gericht op middenhuur voor zowel jonge als oudere mensen en je kijkt ook naar het ontwerp van de drie woontorens met de Superplint dan is het een perfecte plek waar al die actieve burgers en ondernemers straks een plek krijgen. De plek stimuleert de mensen zelf. Ik ben er zeker van dat hier de maatschappelijke waarde versterkt wordt door die mix van ontmoeting tussen kleine ondernemers en bewonersinitiatiefgroepen in de Superplint. Maar ook als het gaat om initiatieven voor wonen en zorg versterken zij een mate van kwaliteit van leven!”

“Ik ben er trots op dat ik heb kunnen bijdragen op het vlak van wonen, zorg, welzijn en ontmoeten in DeBuurt. Ik ben vooral ook zeer begaan als het gaat om de ouderenhuisvesting: daar krijgen we in DeBuurt écht aandacht voor. En de drie woontorens en de Superplint zijn de entree voor Utrecht – Overvecht. Als je erlangs rijdt dan is het zoiets van ‘The place to be’! En ik weet het zeker: de creatieve, ondernemende Overvechters zijn er. Nu is het wachten op DeBuurt!”

 Delen: