13 mei 2019
Geplaatst door admin

Malika Ennahachi en Salima Bouziki zijn twee enthousiaste, ambitieuze ondernemers met een groot hart voor mensen met dementie. Zij zorgen er als professionele zorgpartner met hun onderneming ‘Uw Thuis’ voor dat dementerenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen door hen specifieke zorg te bieden en betrokkenheid met eigen familie, vrienden, het sociale netwerk en de omgeving te vergroten. Een fantastisch initiatief wat ook in DeBuurt een belangrijke plek krijgt!

Malika vertelt: “wij hebben voor DeBuurt prachtige plannen op het gebied van passende woon- zorgvoorzieningen voor mensen die te kampen hebben met dementie. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt te maken met een vorm van dementie. Ondanks deze zorgwekkende cijfers is er slechts een bescheiden aanbod van woon-zorgvoorzieningen voor mensen met dementie, ook in Utrecht en specifiek Overvecht. Wij willen juist voor deze groep mensen én mensen met een algemene, intensieve zorgvraag kleinschalige woongroepen realiseren zodat zij zelfstandig in hun eigen woning kunnen blijven wonen en 24 uur per dag zorg kunnen krijgen. Voor iedere cliënt hebben wij een bewuste zoektocht naar oplossingen en mogelijkheden. Ook voor mensen met een kleiner budget."

Salima gaat verder: “DeBuurt is voor ons zorgconcept een perfectie plek: dementerenden staan daar midden in de samenleving doordat ze wonen tussen gezonde mensen, jong en oud, werkend en met pensioen, met of zonder kunst en cultuur interesse en multicultureel. Onze cliënten blijven geprikkeld door hun medebewoners, maar er is ook sociale controle wat ervoor zorgt dat de dementerenden ook veilig thuis kunnen wonen. Ook de ontmoetingsplek in De Superplint onderin het middelste gebouw draagt hier positief aan bij.”

Malika en Salima: “Naast ons hoofddoel ‘het bieden van wonen, zorg en service’ hebben wij meerdere doelen voor ogen met een maatschappelijk belang. Wij willen ons inspannen voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. We willen de werkgelegenheid vergroten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wij willen stageplekken aan jongeren aanbieden. Maar overall willen wij buurtbetrokkenheid en participatie in Overvecht vergroten. En dat doen we gewoon door ons op te stellen als verbinder en juist daar zijn wij goed in!”

Voor meer informatie over het wonen met een zorgbehoefte in DeBuurt, kunt u contact opnemen met Malika en Salima van UwThuis via uwthuis@outlook.com.Delen: