5 april 2019
Geplaatst door admin

Herman Baartman kent DeBuurt op zijn duimpje. Voormalig projectleider van de gemeente Utrecht stond aan het begin van de plannen om de DeBuurt te herontwikkelen tot een dynamische plek voor ontmoeten, talent ontwikkelen, ondernemen, wonen én leven.

Herman vertelt: “in 2014 was het doel om op de oude NPD-locatie woningbouw te ontwikkelen. We hebben nog wel verkend of de oude loodsen van de Nederlandse Pakketdienst konden worden behouden, diverse kunst- en cultuurclubs aangesloten bij ‘Sophies Kunstprojecten’ hadden zich er immers al gevestigd. Het behoud bleek al snel financieel onhaalbaar waardoor we voor nieuwbouw moesten gaan. Er ontstond een kans om een prachtig stedenbouwkundig programma van eisen te maken, breder dan alleen wonen, met daarin ook ruimte voor het huisvesten van kunst- en cultuurclubs waarmee de nieuwbouw in DeBuurt bredere betekenis geeft binnen de wijk Overvecht."

Herman gaat verder: “De gemeente had bij aanvang van het project enerzijds de ambitie om starters, ouderen met een zorgbehoefte én studenten een plek te bieden om zich te vestigen, dichtbij de voorzieningen van winkelcentrum Overvecht. Anderzijds had de gemeente de ambitie om de wijk en winkelcentrum Overvecht een boost te geven. Deze ambities werden omgezet in een uniek plan met 350 huurappartementen met op de begane grond een algemene ruimte om te ontmoeten, talent te ontwikkelen en te ondernemen. Iedereen uit Overvecht én daarbuiten is straks welkom in DeBuurt! Prachtig is dat die bedrijvigheid in en rondom het centrum van Overvecht straks een positieve bijdrage levert aan de sociale controle en dus ook veiligheid binnen het centrumgebied en de wijk."

“De plannen die er nu liggen ontwikkelde de gemeente samen met startende ondernemers, wijkinstellingen, initiatieven voor woongroepen voor ouderen, studentenvertegenwoordigers, bewoners van Overvecht (vertegenwoordigers van de Wijkraad Overvecht en Bewonersplatform) en ontwikkelaar AM. En deze mensen zijn nog steeds betrokken bij het waarmaken van onze dromen met deze unieke plek. Want uiteindelijk willen we dat initiatieven, kunst- en cultuurpartijen, ondernemers, bewoners uit Overvecht en Utrecht naar deze plek komen. Om er een bakkie te drinken, om er iets te leren, om er samen te zijn. Het moet een plek zijn die door zijn bedrijvigheid en activiteiten in de plint andere gebruikers van Overvecht aantrekt. Zo kan dit deel van Overvecht ervoor zorgen dat de wijk zich doorontwikkelt, want het is toch een ware ‘Stepping Stone’ voor de binnenstad van Utrecht!"Delen: