5 april 2019
Geplaatst door Admin

Ze straalt positieve energie uit en praat met een aanstekelijk enthousiasme over haar werk en missie. Barbara del Court K├Ânig is sociaal artistiek ondernemer, creatief verbinder en cyberhippie tegelijk. Ontmoeting met een bijzonder gedreven wijkbewoner, die (ook) in Overvecht graag inzoomt op het aanwezige talent.

AllOne
Regelmatig haalt ze de media met haar bijzondere projecten, maar daar is het Barbara del Court König niet om te doen. Mensen door middel van creativiteit en kunst laten ontdekken wat hun kracht is en wat samenwerking voor ze kan betekenen. Daarover praat ze met een aanstekelijk enthousiasme. Een creatieve verbinder, dat komt als beschrijving het dichtst in de buurt van wie Barbara del Court König is. Tijdens ons gesprek beschrijft ze zichzelf echter ook als sociaal artistiek ondernemer en op haar LinkedIn profiel spreekt ze ook over “Cyberhippy”, met als missie “CONNECTION THROUGH CREATIVITY!” Met haar initiatief AllOne zet zij door middel van gelegenheidscoalities (negatief) maatschappelijke ontwikkelingen om in positieve verbinding door een sociaal-artistieke interventie. Met ArtMat verbindt zij publiek, kunst en bedrijven door middel van bierviltjes en met GedachtenLezen gaat zij aan de slag met bewoners, organisaties, ondernemers en wijkwelzijnsorganisaties om betrokkenheid, ontmoeting en buurtverfraaiing in wijken te stimuleren.      

Verbinding door creativiteit
Barbara: “Samenwerking en daadkracht als groep zijn essentieel, evenals het ontdekken en stimuleren van ieders persoonlijk potentieel. Een van mijn moederprojecten is VredeLeven: het beleven van vrede door middel van kunst en plezier. Educatie, workshops en trainingen zijn de vormen waarin we samen met uiteenlopende groepen op zoek gaan naar wat hun kracht én wat hen rust geeft. Met migrantenvouwen uit Overvecht, niet altijd heel erg ik-gericht, gingen we bijvoorbeeld op zoek naar wie zij zelf zijn en wat ze daarmee voor zichzelf én anderen kunnen betekenen. Het opzetten van dergelijke programma’s en projecten vergt behoorlijk wat creatief ondernemerschap en een dikwijls lange adem. Door samen in co-creatie met de opdrachtgever een project aan te gaan is er een doorgaande betrokkenheid van beide partijen, wat ervoor zorgt dat een proces door alle stakeholders gedragen wordt. Het resultaat is vaak verrassend, wat verbinding allemaal teweeg kan brengen en waar het toe kan leiden is werkelijk prachtig!”    

Talent centraal
“Er is in Overvecht al héél veel in gang gezet en opgestart”, vervolgt Barbara, “maar verduurzaming van die inzet is als vervolgstap gewenst en nodig. Ook zouden initiatieven en projecten onderling meer verbinding moeten aangaan en samen optrekken. Er liggen hier zoveel kansen en er huist hier zoveel talent, tijd dat daar eindelijk eens echt op wordt ingezoomd. Zelf woon en werk ik hier al circa 13 jaar met erg veel plezier. Ik ben onder andere betrokken bij de oprichting van Cultuur Platform Overvecht – het beter zichtbaar maken van kunst & cultuur in de wijk voor bewoners en instanties - en deed al verschillende culturele projecten in en met de wijk. Ik was bijvoorbeeld initiatiefnemer van de Dichtpoorten in het door HIK ontworpen Pocket park op Bedrijventerrein Nieuw Overvecht, met dichtregels van Utrechts dichter Nanne Nauta.” Alsof het allemaal nog niet genoeg is startte Barbara, samen met Isolde KaniKani, recent het community building project ArtMuse rond talent in/uit Overvecht. Daar gaan we ongetwijfeld snel meer van horen!             

AllOne
Cheopsdreef 21
3564RT Utrecht
www.allone.nl

Auteur: Maurce Hengeveld
Fotografie: Ebu AydinDelen: