5 april 2019
Geplaatst door admin

Met een groot aantal nieuwbouw-, renovatie-, transformatie- en verandertrajecten is in Overvecht de afgelopen jaren met succes gewerkt aan fris nieuw imago voor de typisch naoorlogse hoogbouwwijk. Nog een stap verder gaan de plannen voor grootschalige transformatie van de voormalige NPD-strook aan de Brailledreef.

NPD-strook wordt hotspot voor lokaal talent

Belangrijke pijlers uit het winnende plan van ontwikkelaar AM zijn ‘healthy urban living’, ‘ondernemen’ en ‘kunst & cultuur’ als vertrekpunt voor ontmoeting en inspiratie. Een hotspot voor lokaal talent, midden in de wijk!

Stappen zetten

Er zijn in Overvecht al heel wat nieuwbouw-, renovatie-, transformatie- en verbetertrajecten ingezet. Zo werden winkelcentra De Gagelhof en Overkapel geheel vernieuwd en liggen ze er weer eigentijds bij. Binnen de gebiedsplannen De Gagel, Spoorzone en Vechtzoom is een reeks projecten reeds uitgevoerd of in voorbereiding. Daarbij gaat het om zowel fysieke vernieuwing als renovatie, maar ook de samenwerking tussen professionals in het sociale domein in de wijk (zoals zorg, welzijn, scholen en activering) is de laatste jaren fors toegenomen. En ook de verbetering en/of vernieuwing van woningen en de buitenruimte in de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat de basis sterk is verbeterd. En de ontwikkelingen gaan nog verder… Op EchtOvervecht.nl vind je nieuws over de ontwikkelingen en sterke kanten van de wijk.

Herontwikkeling NPD-strook

In 1965 wordt aan Brailledreef 7-9 in Overvecht-Zuid een bodencentrum (overslag van goederen) bij het aldaar gevestigde wijkcentrum geplaatst, bedoeld om de binnenstad te verlossen van het zware vrachtverkeer. Na het vertrek van deze partijen volgt een lange periode van leegstand, opgevolgd door tijdelijk gebruik door creatieve ondernemers en kunstenaars. Inmiddels staat het terrein aan de vooravond van een grootschalige transformatie met nieuwe functies. De gemeente selecteerde gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM om Kavel 1 van de locatie te ontwikkelen. Het gaat om een totaalprogramma voor wonen, werken en recreëren met 350 appartementen verdeeld over drie gebouwen en met een groot deel middeldure huur. De gebouwen zijn inmiddels leeg, de gemeente heeft het terrein afgesloten met hekken en de sloop is gestart.

I AM YOU

Belangrijke pijlers uit het winnende plan zijn ‘healthy urban living’, ‘ondernemen’ en ‘kunst & cultuur’, die samen het vertrekpunt zullen vormen voor ontmoeting en inspiratie. Passend binnen de strategie van AM en haar business model ‘I AM YOU’ gaat de ontwikkelaar in gesprek met ondernemers en bewoners uit Overvecht, luisterend naar wat er leeft en een plek biedend om activiteiten te ontplooien. AM benut haar co-creatiemodel bij de ontwikkeling van nieuwe woningen, waarbij zij ontwikkelt op basis van conceptuele kracht, innovatie en intensieve samenwerking met belanghebbenden. Al in een vroeg stadium van de ontwikkelingen worden geïnteresseerden, omwonenden, partners en overige partijen betrokken en gevraagd om mee te denken over de toekomstige woon-/werklocatie. Zo wordt het plan zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de toekomstige gebruikers en ontstaan woningen en leefomgevingen waar werkelijk vraag naar is.

Hotspot voor lokaal talent

Missie voor herontwikkeling van de NPD-strook is om het dé energieke, inspirerende en sociaal duurzame plek te maken waar het stimuleren van ontmoeting, lokale economie, persoonlijke ontwikkeling en talent centraal staan. Daarvoor wordt dan ook samenwerking gezocht met lokale ondernemers, buurtbewoners en buurtinitiatieven om een openbaar programma te ontwikkelen waarmee je wordt gestimuleerd om het beste uit jezelf te halen. Een duurzaam openbaar programma waar Overvechters trots op kunnen zijn en dé nieuwe ontmoetingsplek die bewoners en bezoekers uitdaagt om hun talenten te ontplooien en te benutten en waar men graag vrienden en gasten uitnodigt.

En dat Overvecht barst van het talent kun je ervaren op 22 april 2018 als Culturele Zondagen voor het eerst in haar bestaan de wijken ingaat, met ‘Noordwaarts’ als aftrap en opmaat. In zowel Zuilen, Ondiep als Overvecht ligt de focus die dag op lokaal talent, ondernemersdrang en mooie initiatieven. Op Overvecht vormt de NPD-strook die dag het ‘festivalhart’, dus schroom niet en kom ook!Delen: