5 april 2019
Geplaatst door admin

Flux landscape architecture is een bureau voor landschapsarchitectuur in Utrecht, opgericht door Gerwin de Vries. Het ontwerpteam van 12 mensen bestaat uit landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en ontwerpers. Flux kenmerkt zich door een onderzoekende en conceptgedreven aanpak. Het werk bevat verschillende schaalniveaus, van ontwerpend onderzoek tot concrete ruimtelijke ontwerpen voor landschappen en openbare ruimtes. Projecten zijn zowel stedelijk als landschappelijk en vaak gerelateerd aan thema's als klimaatsverandering, nieuwe vormen van ecologie, energietransitie, gezondheid, mobiliteit en circulaire economie.

Flux heeft voor NPD Overvecht de openbare ruimte en de drie binnentuinen voor de bouwblokken ontworpen. De openbare interieurs in de plint van de gebouwen en de tussenstraten zijn nadrukkelijk onderdeel van het nieuwe netwerk van openbare ruimtes. De groenvakken in de straten worden zo geplaatst dat er aan de ene zijde van de straat een luwe woonkwaliteit ontstaat en de andere zijde een openbare levendige plint. De stoepen worden in gebruik genomen door bewoners en geven de straten een informeel en levendig karakter. Richting het park zijn meer woningen in de straat opgenomen, dit resulteert in een overgang van een meer stedelijke kant naar een groene parkachtige kwaliteit waarin kansen ontstaan voor een nieuwe ecologie in hoog stedelijk gebied, met een rijkdom aan vogels, insecten en vegetatie. De verblijfskwaliteit van de openbare ruimte wordt vergroot en opwarming wordt tegengegaan door de creatie van luwte, schaduwrijke plekken en interessante microklimaten. De ruimtes binnen de bouwblokken worden ingericht als collectieve binnentuinen die elk verschillen van karakter. Ontmoeting en een gezonde leefomgeving staan centraal in alle binnentuinen. Delen: